Rozlewnia Gazu Łubiana  Spółka z o.o.

Łubiana 60 A
83-407 Łubiana

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0000673837
NIP: 591-170-11-29
REGON: 367068108
Kapitał zakładowy: 20 000.00 zł

                       Numer akcyzowy podmiotu prowadzącego skład podatkowy: PL22090002208
Numer akcyzowy składu podatkowego: PL22090002309

Kierownik Rozlewni
Krystian Piszczatyn
Tel.: 536 066 554
krystian.piszczatyn@rglubiana.pl

Biuro
Tel.: 600 065 880
biuro@rglubiana.pl