Rozlewnia Gazu Łubiana Spółka z o.o.
Łubiana 60 A83-407 Łubiana

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000673837 NIP: 591-170-11-29 REGON: 367068108 Kapitał zakładowy: 20 000.00 zł

Numer akcyzowy podmiotu prowadzącego skład podatkowy: PL22090002208 

Numer akcyzowy składu podatkowego: PL22090002309

Kierownik Rozlewni

Tomasz Bola

Tel.: 536 066 554 tomasz.bola@rglubiana.pl 

Biuro

Tel.: 600 065 880 biuro@rglubiana.pl